Høgskolen i Sørøst-Norge fra 1.1.2016


Laster...

Databaser

Noen tidsskrifter ligger ikke i disse basene og krever passord for tilgang. Se passordliste i i "bibliotekrommet" i Fronter. Du kan også ta kontakt med studiestedsbibliotekene: , Notodden, Porsgrunn eller Rauland

Academic Search Premier [Fulltekst] - fulltekstartikler fra mer enn 4600 tidsskrifter innen alle fagområder. Tilgang hjemmefra

AgeLine [Fulltekst]- referansedatabase innen aldring og demens. Tilgang hjemmefra

American Chemical Society [Fulltekst] - tidsskrifter innen mange aspekter av kjemi. Tilgang hjemmefra

American Economic Assocation [Fulltekst] - tidsskrifter innen samfunnsøkonomi. Tilgang hjemmefra

Atekst [Fulltekst] - digitalt avisarkiv med over 10 millioner artikler fra norske aviser. Tilgang hjemmefra

BioMed Central [Fulltekst] - tidsskrifter innen biologiske og medisinske fag, som publiserer sine artikler åpent og gratis tilgjengelig. For å søke i artikkelbasen må du registrere deg som bruker. Gratis tilgang

BioOne [Fulltekst] - vitenskapelige artikler innen biologi, økologi og miljø. Tilgang hjemmefra

Business Source Elite [Fulltekst] - internasjonal database over litteratur innen fagområdet økonomi og administrasjon. Inneholder tidsskriftartikler i fulltekst og selskapsprofiler. Tilgang hjemmefra

CINAHL Complete [Fulltekst]- Engelskspråklig litteratur om sykepleie og tilgrensende fag, bl.a fysioterapi, ergoterapi og ernæring. Mest tidsskriftartikler, noen bøker og bokkapitler, avhandlinger, konferanserapporter og standarder for praksis. Inneholder en del kvalitativ forskning og pasienterfaringer. Tilgang hjemmefra

Cochrane Library - forskningsbasert (evidence based) informasjon innen medisin og helsefag. Tilgang hjemmefra

Colourbox - bildedatabase med bilder, vektorer og videoer. Ansatte registrerer seg med epost-adresse og studenter bruker nøkkel. Brukernøkkel ligger i passordlisten i bibliotekets rom i Fronter og den enkelte student oppretter egen profil og aksepterer brukerbetingelsene.

Danske artikler - søk i danske tidsskriftartikler fra bibliotek.dk sine sider. Gratis tilgang

Directory of Open Access Journals [Fulltekst] - søk i mer enn 60.000 fritt tilgjengelige tidsskriftartikler på Internet. Har også oversikt over mer enn 1000 vitenskaplige tidsskrifter som ligger åpent og gratis på Internett. Gratis tilgang

Doctoral Dissertations Accepted by American Universities 1933-1955 - doktorgradsavhandlinger (ikke fulltekst). Tilgjengelig via Academic Search Premier.

ERIC- tidsskrifter innen pedagogikk, med lenking til fulltekst-artikler.

ESA Journals [Fulltekst] - tilgang til 4 tidsskrifter fra Ecological Society of America. Tilgang hjemmefra

Helsebiblioteket - ressurser innen medisin og helsefag inkludert lenker til mange elektroniske tidsskrifter i fulltekst

Idunn [Fulltekst] - fulltekstartikler i ca 50 norske og nordiske fagtidsskrifter. Tilgang hjemmefra (Også tilgang via Fronter. Romnavn: Bibliotek)

IEEEXplore Digital Library  Basen er igjen tilgjengelig fra 1.4.2016. Basen inneholder IEEE og IET-tidsskrifter, konferansepublikasjoner og standarder for elektrofag. Tilgang hjemmefra

ImageQuest - inneholder nærmere 3 millioner bilder. Alle bildene kan fritt brukes i studentoppgaver og i undervisning. Klikk på «help» og du får en «guided tour» i basen. Tilgang hjemmefra

IOPscience - tidsskrifter fra Institute of Physics i fulltekst for inneværende år og 10 år bakover. Tilgang hjemmefra

ISI Web of Science - tidsskriftartikler i internasjonale fagtidsskrifter. Naturvitenskap, samfunnsvitenskap og humaniora. Tilgang hjemmefra

JSTOR [Fulltekst] - tidsskrifter innen humaniora og samfunnsvitenskap. Tilgang hjemmefra

NEL - Norsk Elektronisk Legehåndbok. Tilgang hjemmefra

NORA [Fulltekst] - søk i norske artikler, doktoravhandlinger, masteroppgaver og hovedfagsoppgaver. Gratis tilgang

NORART - norske tidsskriftartikler. Oversikt over innholdet i ca. 400 tidsskrifter, fra 1981. Gratis tilgang

Open J-Gate portal[Fulltekst] - søk i tidsskriftartikler fritt tilgjengelig på Internett. Dekker over 3000 titler. Gratis tilgang

OVID - medisin, psykologi og helsefag: Medline, EMBASE, AMED, PsychInfo. Tilgang hjemmefra

PubMed - søk i tidsskriftsartikler innen helsefag og fysiologi. Tilgang hjemmefra

RILM Abstracts of music literature [1967-Present] - Musikklitteratur, dekker alle sjangre. Tilgang hjemmefra

Sage Journals [Fulltekst] - tidsskrifter innen flere fagområder fra forlaget Sage, først og fremst samfunnsvitenskap. HiT har fulltekst-tilgang fra og med 1999. Tilgang hjemmefra

Sage Research Methods- database om ulike typer forskningsmetodologi samlet fra mer enn 600 bøker, artikler og oppslagsverk utgitt av SAGE forlag. Dekker først og fremst samfunnsvitenskap. Tilgang hjemmefra

ScienceDirect [Fulltekst] - tidsskrifter innen områdene naturvitenskap, teknologi og medisin fra forlaget Elsevier. HiT har fulltekst-tilgang fra og med 1995. Tilgang hjemmefra

SciFinder - tilgang til CAplus, CAS Registry og CASREACT, og dekker kjemi, bioteknologi og relaterte emner. Noe lenking til fulltekst. Det kan søkes på forfatter, emne, kjemiske forbindelser eller reaksjoner, CAS-nummer eller patentnummer, kjemiske strukturer mm. Du må registrere deg som bruker, se bibliotekets rom i Fronter. Tilgang hjemmefra

Scopus - referanser, sammendrag og henvisninger til artikler i forskningstidsskrifter. Dekker nær 18.000 titler fra mer enn 5.000 internasjonale utgivere. Har også verktøy for å gjøre bibliometriske analyser. Tilgang hjemmefra

SportDiscus [Fulltekst] - internasjonal idrettsdatabase med referanser og fulltekstdokumenter innen idrett, helse, fysiologi og idrettsmedisin m.m. Databasen inneholder fulltekst fra mer enn 490 tidsskrifter. Tilgang hjemmefra

Springer [Fulltekst] - tidsskriftsartikler innenfor naturvitenskap og teknologi. Tilgang hjemmefra

SveMed+ - svensk helsefaglig database med mye norsk litteratur. Gratis tilgang.

Taylor & Francis Online [Fulltekst] - tidsskriftsartikler innen alle fagområder. Tilgang hjemmefra

Teacher Reference Center- tidsskrifter og bøker innen pedagogikk. Lenker til tilgjengelig fulltekst. Tilgang hjemmefra

WILEY Online Library [Fulltekst] - tidsskriftartikler innen naturvitenskap og medisin, fulltekst tilgang fra og med 1997. Tilgang hjemmefra

WorldWideENERGY - (Tidligere ETDEWEB) søkemotor som lar deg søke etter energirelatert materiale på nett. Dekker bl.a. miljøkonsekvenser av ulike former for energiproduksjon, klimaforandringer, ulike energikilder og FoU innen energi.

Ansvarlig for siden, - 11:41 16.06.16 - Skriv ut
Info

HØGSKOLEN I TELEMARK
+ HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD
= HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE FRA 01.01.2016

Til toppen