Høgskolen i Sørøst-Norge fra 1.1.2016


Laster...

Tips til oppgaveskriving

OBS: Disse sidene oppdateres ikke lenger.

For oppdaterte sider om oppgaveskriving, se bibliotek.usn.no!

Kildekompasset er en ressurs for kildebruk og opphavsrett. Utarbeidet i samarbeid mellom UiA, HiT og UiS.

PhD on Track er en ressurs for PhD-studenter.

FagVIKO er en oversikt over fagspesifikke informasjonskilder.

Forskningsartikkel eller fagartikkel? er en god innføring i nettopp forskjellen på disse to.

Søk og Skriv er en ressurs om informasjonssøk og akademisk skriving, uavhengig av fagfelt. Utarbeidet av UiB, HiB, NHH og UiO.

VIKO er NTNUs ressurs på litteratursøk og oppgaveskriving.

Ansvarlig for siden, - 10:51 11.02.16 - Skriv ut
Info

HØGSKOLEN I TELEMARK
+ HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD
= HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE FRA 01.01.2016

Til toppen