Høgskolen i Sørøst-Norge fra 1.1.2016


Laster...

Publiseringsfondet ved Høgskolen i Telemark

Dekning av kostnader ved Open Access -publisering

Høgskolen i Telemark ønsker å gjøre forskning utført ved høgskolen så tilgjengelig som mulig, og har i den forbindelse opprettet et publiseringsfond. Publiseringsfondet skal dekke eventuelle avgifter ved Open Access -publisering (S.sak 125/09, post 4.4.4 i saksforelegget). Dette er et øremerket tiltak som i 2015 er på 400.000 kroner.

Publiseringsfondet dekker avgiftene for å publisere artikler som Open Access, gjerne kjent som "Article Processing Charges" (APCs), "Article Submission Charges" m.m. Forutsetninger for å få støtte er blant annet at korresponderende forfatter har en tilknytning til Høgskolen i Telemark, at publisering skjer i et tellende tidsskrift og at artikkelen lastes opp i Cristin senest ved publiseringtidspunkt.

Fondet gir ingen støtte til artikler der korresponderende forfatter ikke har en tilknytning til HiT. Det gis ikke støtte til dekning av tilleggsavgifter som farger, sider, ekstra illustrasjoner etc..

Det er utarbeidet egne retningslinjer for publiseringsfondet og et eget søknadsskjema. Søknader behandles fortløpende.

Mer informasjon kan fås fra:

Relevante dokumenter
Ansvarlig for siden, - 13:54 24.02.15 - Skriv ut
Info

HØGSKOLEN I TELEMARK
+ HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD
= HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE FRA 01.01.2016

Til toppen