Høgskolen i Sørøst-Norge fra 1.1.2016


Laster...

Nye ledere ved HiT

I august tiltrer syv nye ledere stillingene som henholdsvis dekaner, instituttledere, studieleder og økonomidirektør ved Høgskolen i Telemark. De nyansatte er svært godt kvalifisert. Her får du et innblikk i hvem de er.

Kathrine Cappelen er ny dekan ved HS. Hun har omfattende og variert praksis fra helsesektoren og kommer nå fra stillingen som helsefaglig direktør ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF. (Kathrine Cappelen tiltrer stillingen 01.09.07).

Lise Wiik er ny dekan ved EFL. Hun har bl.a. bakgrunn som forsker ved Telemarksforsking–Notodden, og er nå tilsatt som høgskolelektor/faglig koordinator for kurs- og oppdragsvirksomheten ved EFL.

Pål Augestad er ny instituttleder ved Institutt for idretts- og friluftlivsfag. Han har mange års erfaring fra undervisnings- og forskningsstillinger ved HiT, både ved AF og EFL. Han er nå førsteamanuensis i idrettssosiologi ved AF.

Tone Jøran Oredalen er ny instituttleder ved Institutt for natur-, helse- og miljøvernfag. Hun er nå tilsatt ved Norsk Institutt for Vannforskning der hun er forskningsleder ved seksjon for biologidsk mangfold og eutrofiering.

Anne Solberg er ny instituttleder ved Institutt for forming og formgiving. Hun har lang og variert erfaring fra ulike stillinger ved HiT, bl.a. som administrasjonssjef ved TF og EFL.

Eidbjørg Sandnes Hansson er ny studieleder ved førskolelærerutdanningen ved EFL. Hun har bl.a. erfaring som barnehagestyrer og er nå høgskolelektor i pedagogikk ved HiT.

John William Viflot er ny økonomidirektør ved HiT. Han har erfaring fra ulike administrative stillinger og lederstillinger i Forsvaret, der han bl.a. har arbeidet med økonomistyring og utvikling av styringssystemer. Han kommer nå fra stillingen som administrativ leder i Arbeidstilsynet, region Sør-Norge.

Ansvarlig for siden, - 09:06 11.07.07 - Skriv ut
Info

HØGSKOLEN I TELEMARK
+ HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD
= HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE FRA 01.01.2016

Til toppen