Høgskolen i Sørøst-Norge fra 1.1.2016


Laster...

Sosialpedagogisk arbeid og bruk av aktiviteter

Emnekode: 070-E4
Emneansvarlig(e): Erik Sørensen
Ca. antall studenter: 50
Pensum: Vår fra

Pensumlista er godkjent av emneansvarlig. Opplysningene er kvalitetssikret av biblioteket.

Obligatorisk litteratur

Eide, S. B. og Skorstad, B. (2008) Etikk : til refleksjon og handling i sosialt arbeid  2. utg. Oslo Gyldendal Akademiske
978-82-05-38591-7
Antall pensumsider: 117

Kap. 2 - 7


Gjertsen, Per-Åge (red.) (2007) Forebyggende barnevern  Bergen Fagbokforlaget
978-82-450-0401-4
Antall pensumsider: 25

I kompendium


Gjertsen, Per-Åge (2010) Sosialpedagogikk: forståelse handling og refleksjon  Bergen Fagbokforlaget
978-82-450-1011-4
Antall pensumsider: 202

Kap. 2, 3, 5 ,7, 8, 9 og 10


Illeris, Knud (1995) Prosjektarbeid som arbeidsform  Tromsø Unicom
Antall pensumsider: 5

I kompendium


Kinge, Emilie (2006) Barnesamtaler  Oslo Gyldendal Akademiske forlag
978-82-05-36116-4
Antall pensumsider: 143

Kap. 2-3


Kvaran, Inge (1996) Miljøterapi  Oslo Høyskoleforlaget
Antall pensumsider: 6

Kap. 9

I kompendium


Larsen, Erik (2004) Miljøterapi med barn og unge  Oslo Universitetsforlaget
978-82-15-00510-2
Antall pensumsider: 70

Kap. 1,2 og 4


Sãfvenbom, Reidar (red) (2005) Fritid og aktiviteter i moderne oppvekst  Oslo Universitetsforlaget
978-82-15-00609-3
Antall pensumsider: 97

Kap. 1 - 6


Seim, S. og Slettebø, T. (2007) Brukermedvirkning i barnevernet  Oslo Universitetsforlaget
Antall pensumsider: 20

Kap. 3


Skytte, Marianne (2008) Etniske minoritetsfamilier og sosialt arbeid  Oslo Gyldendal Akademiske
978-82-05-38368-5
Antall pensumsider: 120

Kap. 1 - 4


Aktuelle lover  (0)  Tilgjengelig fra  www.lovdata.no

Skriv ut
Info

HØGSKOLEN I TELEMARK
+ HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD
= HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE FRA 01.01.2016

Til toppen