Høgskolen i Sørøst-Norge fra 1.1.2016


Laster...

Nils Ivar Agøy

Professor

Email: Nils.I.Agoy@hit.no
Tlf: 35952636
Avdeling: Institutt for kultur- og humanistiske fag
Romnummer: 2-353

Om

Undervisning

 • Historie
 • Idéhistorie og kulturhistorie
 • Fantastisk litteratur
 • IKT for humanister

Forsknings- og kompetanseområder

 • Ideologier og ideologutvikling, ikke minst knyttet til fredsbevegelsen og arbeiderbevegelsen
 • Grensene for myndigheters maktutøvelse; sivile rettigheter (religions- og samvittighetsfrihet; bruk av militærmakt overfor sivile; statlig kontroll over kirken; overvåkning og etterretning; politisk nepotisme)
 • Militære strukturers egenart; militære selvbilder, tenkemåter og fiende­bilder; politisk kontroll med militærapparater
 • Forholdet mellom arbeiderbevegelse og kirke (primært i Norden)
 • Lutherdom og velferdsstatsutvikling
 • J.R.R. Tolkiens forfatterskap, "The Inklings", tolkienoversettelse
 • Den norsk-svenske unionsstriden

Forskningsprosjekter (tidligere og nåværende, ufullstendig)

 • Kirken og arbeiderbevegelsen (med støtte fra Fritt Ord, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Norsk industriarbeidermuseum, Eugen Nielsens stiftelse)
 • Telemarks politiske og administrative historie ca. 1814 til ca. 1905 (en del av prosjektet Telemarks historie)
 • Militæretaten og «den indre fiende» (med støtte fra NAVF, Institutt for fredsforskning – PRIO)
 • Den norske deltakelsen på fredskonferansen i Haag i 1899 (med støtte fra Utenriksdepartementet)
 • Den norsk-svenske unionsstriden med vekt på det norske offiserskorpsets rolle (med støtte bl.a. fra Eugen Nielsens stiftelse)
 • Sosialistisk og borgerlig fredsbevegelse (i samarbeid med Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek)

Utvalgte publikasjoner (løst gruppert etter tematikk)

 • Kirken og arbeiderbevegelsen: Spenninger, skuffelser, håp. Tiden fram til 1940 (Bergen: Fagbokforlaget 2011).
 • ‘Kristensosialismens oppblomstring’, s. 73-86 i Kirke og kultur nr. 1, 2011.
 • ‘Fra frivillig «samtalegruppe» til offentlig «arbeidsorgan». Fremveksten av de norske bispemøtene i tiden 1915-1934’, s. 343-361 i Kirke og Kultur nr. 4, 1996.
 • Militæretaten og “den indre fiende” fra 1905 til 1940: Hemmelige sikkerhetsstyrker i Norge sett i et skandinavisk perspektiv (Oslo 1997).
 • ‘When Officers Need Internal Enemies: Aspects of Civil-Military Relations in Scandinavia Between the World Wars’, s. 469-481 i Journal of Peace Research, vol. 33, no. 4, November 1996.
 • ‘Forsvarshistorie på gyngende grunn’. Bokkronikk s. 587-595 i Tidsskrift for samfunnsforskning nr. 4, 2002.
 • For konge og fedreland? Offiserer, politikk, unionsstrid og nasjonalisme 1890–1905 (Oslo 2001).
 • ‘«It will serve to increase our Union difficulties»: Norway, Sweden and the Hague Peace Conference of 1899’, s. 181-208 i Historisk tidsskrift nr. 2, 2000.
 • ‘«Tro mod konge og forfatning», men «Fædreland og Konge er to forskjellige Ting». Forsvarsmakt, kongemakt og union under Oscar II’, s. 177-210 i Knut Peder Lyche Arstad (red.): Militære perspektiver på unionen mellom Norge og Sverige 1814-1905 (Oslo: Forsvarsmuseet 2007).
 • ‘Innsmigrende fra den rojale såpeboble. En vurdering av Tor Bomann-Larsens Kongstanken (2002) og Folket (2004) – med et sideblikk på Den evige sne (1993)’, bokessay s. 6-14 i Prosa nr. 4, 2005.
 • ’Konge i flomlys og skygge. Om Tor Bomann-Larsens imponerende, men ensporede historieframstilling’, bokessay s. 18-25 i Prosa nr. 1, 2009.
 • ‘Et floket partnerskap: Fredsbevegelsen og arbeiderbevegelsen til 1940’, s. 81-99 i Arbeiderhistorie 2000 (Oslo: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek 2000).
 • ‘Kulturpolitikkens hva, hvordan og hvorfor. Kommentar til Hans Fredrik Dahl: «Studiet av kulturpolitikk som del av allmenn politikk»’, s. 15-22 i Nordisk kulturpolitisk tidsskrift nr. 1, 2006.
 • Mytenes mann: J.R.R. Tolkien og hans forfatterskap (Oslo 2003).
 • Quid Hinieldus cum Christo? – New Perspectives on Tolkien’s Theological Dilemma and his Sub-Creation Theory’, s. 31-38 i Patricia Reynolds og Glen H. GoodKnight (red.): Proceedings of the J.R.R. Tolkien Centenary Conference 1992 (Altadena, CA/London 1995).
 • ‘The Christian Tolkien: A Response to Ronald Hutton’, s. 71-89 i Paul E. Kerry (red.): The Ring and the Cross: Christianity and the Writings of J.R.R. Tolkien (Fairleigh Dickinson University Press 2011).
 • ‘The Fall and Man’s Mortality: An Investigation of Some Theological Themes in J.R.R. Tolkien’s “Athrabeth Finrod ah Andreth”’, s. 20-34 i Nils Ivar Agøy (red.): Between Faith and Fiction: Tolkien and the Powers of His World (Stockholm 1998).
 • ‘A Question of Style: On translating The Silmarillion into Norwegian’, artikkel s. 31-43 i Thomas Honegger (red.): Tolkien in Translation (Zürich og Bern: Walking Tree Publications 2003).
 • ‘Why Is Tolkien So Popular?’, s. 375-380 i Sarah Wells (red.): The Ring Goes Ever On: Proceedings of the Tolkien 2005 Conference, Volume 1 (London 2008).
Info

HØGSKOLEN I TELEMARK
+ HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD
= HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE FRA 01.01.2016

Til toppen