Likestillingsutvalget

Oversikt over medlemmer og varamedlemmer for perioden 01.12.13-30.11.16

  Medlem Varamedlem
Representant Navn Driftsenhet Navn Driftsenhet
Arbeidstakerrepr. Anne Marie Håseth EFL Jens Johans Hyvik AF
Arbeidstakerrepr. Astrid Hus EFL Evy Olsnes HS
Arbeidstakerrepr. Kjersti Røsvik HS    
Arbeidsgiverrepr. Jarle T Bjerkhold FA Kjetil Horgmo FA
Arbeidsgiverrepr. Nina Martinsen TF Erik Nordberg HS
Arbeidsgiverrepr. Anette Bischoff AF Bodil Akselvoll EFL
Studentrepr. 2013/2014 Julianne Dreyer og Arijane Håpnes
Studentvararepr. 2013/2014 Synne Arnesen Jenseg
Sekretær i utvalget: Hilde Røneid

Ansvarlig for nettsiden Ingrid Kristine Reitan, sist oppdatert av Hilde Røneid - 03.02.2014