Valgstyret

Medlemer/varamedlemer i valgstyret for Høgskolen i Telemark
Funksjonstid 01.08.11 - 31.07.15.

Medlem Personlig varamedlem
Roy Istad, AF Erik Aarnes, AF
Idar Vassli, EFL (leder) Leif Rasmussen, EFL
Unni Stamland Kaasin, TF (nestleder) Geir Rougthvedt, HS
studentrepresentant - ikke oppnevnt ikke oppnevnt
studentrepresentant - ikke oppnevnt ikke oppnevnt

Sekretær/kontaktperson for valstyret:
Seniorrådgiver Magne Hegna, Fellesadministrasjonen
Telefon:35 57 50 13 Telefaks: 50 02 E-post: Magne.Hegna@hit.no

Ansvarlig for nettsiden Magne Hegna, sist oppdatert av Terje Dehli Jacobsen - 01.12.2011