Nyhetsarkiv

Clint Hill i Bø 21.03.2014

Tidligere Secret Service – agent Clint Hill er mest kjent for å ha vært med i bilkortesjen under attentatet mot president John F. Kennedy i Dallas, Texas i 1963. På onsdag besøkte han studiested Bø og fortalte om et av verdenshistoriens mest kjente øyeblikk.

Espen Lund, Andreas Klausen, Sondre Sanden Tørdal

Hvordan deformeres fronten på en bil ved en kollisjon – og hvordan kan dette uttrykkes matematisk - er temaet for ett av de rundt 50 felles faglige prosjektene mellom Universitetet i Agder og Høgskolen i Telemark. Tre masterstudenter er også ansatt i forskningsprosjektet.

NAV Telemark og Høgskolen i Telemark har nå undertegnet avtale om forpliktende samarbeid, som blant annet omfatter utveksling av fagpersoner til undervisning, veiledning og foredrag.

M.Sc. Sanoja Ariyarathna disputerer for sin doktorgrad ved Høgskolen i Telemark 18. februar 2014. Ariyarathna er den 10 som tar sin doktorgrad ved høgskolens eget doktorgradsprogram.

Prosjektstyret for HiT/UiA-samarbeidet fekk tysdag rapporten frå Smith-Tønnessenutvalet, som blant anna har sett på korleis eit fusjonert universitet av UiA og HiT kan organiserast. Her er også rapportane frå dei fire "mulighetsgruppene" i HiT/UiA-prosjektet.

En ny, tidsriktig bachelor i kulturledelse har oppstart ved Høgskolen i Telemark høsten 2014.

Sivilingeniør Elin Fjeld disputerer for sin doktorgrad ved Høgskolen i Telemark 20. februar. Fjeld er den 11 som avlegger sin doktorgrad ved høgskolens eget doktorgradsprogram.

Torbjørn Røe Isaksen og Thomas Øyvang

- Jeg håper på et universitet for Agder og Telemark, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen da han mandag morgen besøkte Høgskolen i Telemark.