Tips til oppgaveskriving

Nei
Tips til oppgaveskriving
OBS: Disse sidene oppdateres ikke lenger.

For oppdaterte sider om oppgaveskriving, se bibliotek.usn.no!

Kildekompasset er en ressurs for kildebruk og opphavsrett. Utarbeidet i samarbeid mellom UiA, HiT og UiS.

PhD on Track er en ressurs for PhD-studenter.

FagVIKO er en oversikt over fagspesifikke informasjonskilder.

Forskningsartikkel eller fagartikkel? er en god innføring i nettopp forskjellen på disse to.

Søk og Skriv er en ressurs om informasjonssøk og akademisk skriving, uavhengig av fagfelt. Utarbeidet av UiB, HiB, NHH og UiO.

VIKO er NTNUs ressurs på litteratursøk og oppgaveskriving.

Det er ingen relaterte objekter.
Nei
Nei
Hilde Kari Skaftnesmo
Det er ingen relaterte objekter.
01.06.2015 09:29
Nei
Nei