Forsker Grand Prix 2012

Dette forrykende sceneshowet kan best beskrives som et norgesmesterskap i forskningsformidling. Torsdag 20. september går 12 doktorgradsstudenter fra Agder og Telemark på scenen. De har fire minutter hver til å engasjere publikum og dommere. Hvem er flinkest til å fortelle om forskningen sin?

Øyvind Hellang (31)

Doktorgrad på: Effekter av IKT i offentlig sektor
Institutt for informasjonssystemer
Fra: Kristiansand

Øyvind Hellang

André Vagner Gaathaug (30)

Doktorgrad på: Gasseksplosjoner slik at bruk, produksjon og lagring blir mer sikkert i fremtiden.
Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi, HiT
Fra: Porsgrunn

Andre Vagner Gaathaug

Tale Steen-Johnsen (39)

Doktorgrad på: Religiøse lederes rolle i fredsbygging, Etiopia
Institutt for Filosofi, Religion og Historie, UiA
Fra: Drammen

Tale Steen Johnsen

Shea Allison Sundstøl (39)

Doktorgrad på: Effekten av klimaendringer på lavheier
Institutt for natur-, helse og miljøvernsfag, HiT
Fra: Bø og Texas, USA

Shea Allison Sundstøl

Tom Rune Kongelf (37)

Doktorgrad på: Lærebøker i matematikk – ungdomsskolen.
Fra: Sogndal

Tom Rune Kongelf

Elin Fjeld (29)

Doktorgrad på: Lysbuer som kan oppstå på grunn av feil i
elektriske anlegg
Institutt for elektro, IT og kybernetikk, HiT
Fra: Lillehammer

Elin Fjeld

Wenche Bergland (47)

Doktorgrad på: Biogassproduksjon fra organisk avfall
Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi, HiT
Fra: Porsgrunn

Wenche Bergland

Frøydis N. Vik (46)

Doktorgrad på: Forebygging av overvekt hos barn og unge
Institutt for folkehelse, idrett og ernæring, UiA
Fra: Kristiansand

Føydis Vik

Eva Maria Støa (36)

Doktorgrad på: Hva slags trening er effektiv i behandling av diabetes type 2?
Institutt for idretts- og friluftslivsfag, HiT
Fra: Trysil

Eva Maria Støa

Bjørg Marit Nyjordet (34)

Doktorgrad på: Små barns møte med internett
Institutt for nordisk og mediefag, UiA
Fra: Kristiansand

Bjørg Marit Nyjordet

Monika Ravik (46)

Doktorgrad på: Læring av praktiske prosedyrer i sykepleie
Institutt for helsefag, HiT
Fra: Porsgrunn

Monika Ravik

Pål Preede Revheim (29)

Doktorgrad på: Prognoser for framtidig vindkraftproduksjon
Institutt for ingeniørvitenskap, UiA
Fra: Grimstad

Pål P. Revheim

Konferansier: Styrk Fjærtoft Trondsen

I juryen:
Sylfest Lomheim - professor ved Universitet i Agder
Nina Kristiansen - ansvarlig redaktør i forskning.no
Runar Bakken - dosent på Høgskolen i Telemark

Hvor: Universitetet i Agder, campus Grimstad, Amfiet

Når: Torsdag 20.september 2012, kl.19.00 .

Ansvarlig for nettsiden Ingvild Gjone Sildnes - 28.02.2014