Praksisbarnehager og praksisskoler

Senteret bidrar til profesjonsrelevant kompetanseutvikling i praksisbarnehager og praksisskoler gjennom prosjekter og konferanser.

  • Veilederopplæring for praksislærere i barnehage, skole og videregående opplæring

Nasjonale retningslinjer for lærerutdanningene sier at praksislæreren skal ha gjennomgått videreutdanning i praksisveiledning på minimum 15 studiepoeng eller forpliktet seg til å starte opplæring i praksisveiledning. Lærerutdanningsinstitusjonene må ha et samlet tilbud på minst 30 studiepoeng i praksisveiledning. Høgskolen i Telemark tilbyr ulike typer veilederutdanninger, også nettbaserte løsninger. Ta kontakt med Else K. Haugen for nærmere informasjon.

Høgskolen arrangerer årlig videreutdanning i veiledning for praksislærere i barnehager og skoler.

Ansvarlig for nettsiden Tonje Brokke - 04.04.2014