TEORA

TEORA er Høgskolen i Telemarks (HiTs) åpne institusjonelle arkiv. TEORA har som hovedmål å gjøre HiTs produksjon av faglige arbeider og masteroppgaver tilgjengelig for alle på internett. Også andre forskningsinstitusjoner i Telemark deltar i TEORA: Sykehuset Telemark, Lillegården kompetansesenter, Telemarksforsking Bø og Telemarksforsking Notodden.

Hva er TEORA?

TEORA er et åpent institusjonelt arkiv der forskningsarbeider fra forskningsinstitusjoner og forskningsmiljøer i Telemark ligger åpent tilgjengelig i fulltekst. Arkivet er en database som omfatter vitenskapelige arbeider samt masteroppgaver og andre studentarbeider av høy kvalitet. Hovedhensikten med TEORA er at databasen i størst mulig grad skal spre offentlig finansiert forskning til beste for videre forskning, for utdanning, for næringsliv, for media og for den alminnelig interesserte borger. Også andre forskningsinstitusjoner i Telemark deltar i TEORA: Sykehuset Telemark, Lillegården kompetansesenter, Telemarksforsking Bø og Telemarksforsking Notodden.

Hva finner man i TEORA?

Alt som er av vitenskapelig karakter, eller som har et høyt faglig nivå: Masteroppgaver, doktoravhandlinger, bøker og bokkapitler, vitenskapelige artikler, rapporter, arbeidsnotater, faglige foredrag, og også populærvitenskapelig materiale.

Publisering og rettigheter

TEORA gjør forskningsresultater utført i Telemark tilgjengelig for allmenheten. Dette betyr ikke at TEORA konkurrerer med forlagene om å publisere. Artikler som publiseres i vitenskapelige tidsskrifter, kan som regel parallellpubliseres i TEORA. Dette gjelder også om man som forfatter overdrar rettigheter til et forlag i forbindelse med publisering av en artikkel. De fleste forlag tillater en slik parallellpublisering.

Høgskolen har fastsatt egne retningslinjer for TEORA (fastsatt av styret 20. oktober 2006, revidert og fastsatt av Høgskoledirektøren 1. mars 2010).

Ansvarlig for nettsiden Arild Skalmeraas - 27.04.2011