Biblioteket

Høgskolebiblioteket er primært en informasjonsressurs for studenter og ansatte ved Høgskolen i Telemark. Biblioteket yter også tjenester til enkeltpersoner, nærings-, utdannings-, og kulturlivet.

Høgskolebiblioteket er plassert på fire studiesteder: Bø, Notodden, Porsgrunn og Rauland

Biblioteksjef er Frode Bakken tlf. 35 57 50 41

Ansvarlig for nettsiden Arild Skalmeraas - 14.04.2010