Faktultet for allmennvitskaplege fag - AF

Fakultet for allmennvitskaplege fag har studium innan fagområda idrett, friluftsliv, kultur, humaniora, økonomi, informatikk, natur, helse og miljø, i tillegg til det kunstfaglege Forfattarstudiet. Fakultetet tilbyr både årsstudium, bachelor- og masterutdanningar.

Faktultet for allmennvitskaplege fag ligg i Bø.

Dekan Tone Jøran Oredalen tlf. 35 95 27 02

Ansvarlig for nettsiden Bente Torill Vassbotten Gjuv, sist oppdatert av Bente Torill Gjuv - 08.11.2013