IT-tjenesten

IT-tjenesten har ansvaret for infrastruktur for data og telefoni i høgskolen, og yter tjenester til studenter og ansatte ved alle studiestedene.

Ansvarlig for nettsiden Frode Evenstad, sist oppdatert av Webmaster HiT - 08.07.2013