Kva slags dokumentasjon skal du laste opp?

Oversikt over kva slags dokumentasjon du må laste opp om du har søkt eit studium på Søknadsweb. Vi kan komme til å etterlyse meir.

  • Ikkje last opp utdanning tatt på Høgskulen i Telemark etter 1995.
  • Ikkje last opp dokumentasjon vi ikkje ber om.
  • Ikkje last opp dokumentasjon som du allereie ser ligg på Søknadsweb.
  • All anna dokumentasjon vi ber om du laste opp.

Tips! Trykk ctrl F for å søke fram til det/dei studia du har søkt opptak til.

Kode Studium Last opp
9912 2. år bachelor i friluftsliv, kultur og naturrettleiing Høgare utdanning
9405 2. år bachelor i idrettsvitskap fordjupn. i fysisk aktivitet og helse Høgare utdanning
9404 2. år bachelor i idrettsvitskap, fordjupning i idrettsadministrasjon Høgare utdanning
9410 2. år bachelor i idrettsvitskap, fordjupning i trenerrollen Høgare utdanning
8504 2. år i bachelor i historiske fag Høgare utdanning
8523 2. år i bachelor i litteratur og språk med fordjupning i engelsk Høgare utdanning
8100 2. år i bachelor i litteratur og språk med fordjupning i norsk Høgare utdanning og relevant praksis tatt etter bachelor
2853 2. året Bachelor i Spesialpedagogikk Høgare utdanning
7987 Aldring og eldreomsorg, videreutdanning, Porsgrunn Høgare utdanning og relevant praksis tatt etter bachelor
2937 Barnehagepedagogikk, 30 stp, Notodden Høgare utdanning som møter opptakskrava
7000 Barnevern i eit minoritetsperspektiv, Porsgrunn Høgare utdanning og relevant arbeidspraksis tatt etter endt bachelor
2309 Design, redesign og saum av klede, Rauland Sjå info her
2428 Digital mediedesign 2, Notodden Høgare utdanning
1942 Energy and Environmental Techn, master, Porsgrunn Høgare utdanning
2303 Engelsk 1, trinn 1-7, Porsgrunn Dokumentasjon på starta eller fullført lærarutdanning
2407 Engelsk 1, trinn 5-10, Porsgrunn Dokumentasjon på starta eller fullført lærarutdanning
2408 Engelsk 2, trinn 5-10, Porsgrunn Dokumentasjon på Engelsk 1 eller tilsvarande
8517 Ex.phil og ex.fac, Bø Sjå info her
2140 Faglærer i kroppsøving/idrettsfag, 2. året, Notodden Høgare utdanning
7981 Fleirkulturelt forebyggjande arbeid m/barn og unge, master, Porsgrunn Høgare utdanning og relevant praksis tatt etter bachelor
4990 Folkekunst - tre - metall - tekstil 2, Rauland Dokumentasjon på fullført årsstudium i folkekunst eller tilsvarande
4991 Folkemusikk 2, påbyggjing, Rauland Dokumentasjon på fullført årsstudium i folkemusikk eller tilsvarande
3010 Forkurs (BERRE matte og fysikk - eit heilt år, deltid) Vidaregåande utdanning og eventuell fyrstegongsteneste, folkehøgskule, høgare utdanning
3000 Forkurs for ingeniørutdanning Eventuell vidaregåande utdanning, praksis, fyrstegongsteneste, folkehøgskule, høgare utdanning.
4747 Formgiving, kunst og handverk, master, nettbasert Høgare utdanning og relevant praksis tatt etter bachelor
4969 Formgiving, kunst og handverk, master, Notodden Høgare utdanning og relevant praksis tatt etter bachelor
6114 Geografiske informasjonssystem, påbyggjing, Bø Høgare utdanning
7986 Helsesyster, vidareutdanning Høgare utdanning, autorisasjon som sjukepleiar og relevant praksis tatt etter bachelor
2306 IKT i læring 1, nett Sjå info her
4843 Kreativ maskinstrikking 2, Rauland Dokumentasjon på fullført Kreativ Maskinstrikking 1 eller tilsvarande
9409 Kroppsøving, idrett og friluftsliv, master, Bø Høgare utdanning og relevant praksis tatt etter bachelorgrad
8303 Kultur og leiing, Bø Sjå info her
2307 Kunst og handverk 1, trinn 1-7, Notodden Dokumentasjon på starta eller fullført lærarutdanning
2308 Kunst og handverk 2, trinn 1-7 nett Dokumentasjon på 30 stp formingsfag
2406 Kunst og håndverk 2, trinn 5-10, nett Dokumentasjon på 30 stp formingsfag
4964 Leire - kunst og design 2, Notodden Minst eit års formingsfag på høgskulenivå
2906 Master i Pedagogikk med vekt på didaktikk og leiing, Notodden Høgare utdanning og relevant praksis tatt etter bachelor/lærarutdanning
2427 Master i utdanningsvitskap, deltid, Notodden Høgare utdanning
2426 Master i utdanningsvitskap, heiltid, Notodden Høgare utdanning
5922 Masterstudium i akvatisk økologi (samarbeid med UiA) Høgare utdanning og relevant praksis tatt etter bachelor
8934 Masterstudium i kulturstudiar Høgare utdanning
2409 Matematikk 1, trinn 5-10, Porsgrunn Dokumentasjon på starta eller fullført lærarutdanning
2411 Matematikk 2, trinn 5-10, Porsgrunn Dokumentasjon på Matematikk 1 (30 stp) eller tilsvarande
1003 Matematikk 1, nettbasert (trinn 1-10) Sjå info her
2301 Musikk 1, trinn 1-7, Notodden Dokumentasjon på starta eller fullført lærarutdanning
5918 Natur-, helse- og miljøvern, master, Bø Høgare utdanning
2425 Naturfag 1, trinn 1-7, nett Dokumentasjon på starta eller fullført lærarutdanning
2424 Norsk 2, trinn 5-10, nett Dokumentasjon på Norsk 1 (30 stp) eller tilsvarande
1020 Pedagogisk leiing - barnehagen som ein lærande organisasjon Høgare utdanning
2881 Praktisk pedagogisk utdanning, deltid, Notodden Høgare utdanning
2998 Praktisk pedagogisk utdanning, heiltid, Notodden Høgare utdanning
1940 Process Technology, master, Porsgrunn Høgare utdanning
7982 Psykisk helsearbeid, vidareutdanning, Porsgrunn Høgare utdanning og relevant praksis tatt etter bachelor
7855 Samspel og tilknyting mellom barn og nære omsorgspersonar Høgare utdanning og relevant praksis tatt etter bachelor
2961 Spesialpedagogikk, vidareutdanning (SPES305+307/Notodden) Høgare utdanning
2887 Spesialpedagogikk, vidareutdanning (SPES305+307/Porsgrunn) Høgare utdanning
2964 Spesialpedagogikk, videreutdanning (SPES309+311/Notodden) Høgare utdanning
1943 Systems and Control Engineering, master, Nett Høgare utdanning
1941 Systems and Control Engineering, master, Porsgrunn Høgare utdanning
4965 Teikning og bildekommunikasjon, Notodden Minst eit års formingsfag på høgskulenivå
4966 Tekstil - kunst og design, Notodden Dokumentasjon på minst eit års formingsfag på høgskulenivå
4921 Tradisjonskunst, master, Rauland Høgare utdanning og relevant praksis tatt etter bachelor
4924 Tre med metall - kunst, håndverk og design, Notodden dokumentasjon på minst eitt års formingsfag på høgskulenivå
3003 Tres - Byggdesign (Sumarkurs + 3 år) Vidaregåande utdanning og eventuell fyrstegongsteneste, folkehøgskule, høgare utdanning
3006 Tres - Elkraftteknikk (Sumarkurs + 3 år) Vidaregåande utdanning og eventuell fyrstegongsteneste, folkehøgskule, høgare utdanning
3688 Tres - Gass og energiteknologi (Sumarkurs + 3 år) Vidaregåande utdanning og eventuell fyrstegongsteneste, folkehøgskule
3090 Tres - Informatikk og automatisering (Sumarkurs + 3 år) Vidaregåande utdanning og eventuell fyrstegongsteneste, folkehøgskule, høgare utdanning
3012 Tres - Maskinteknisk design (Sumarkurs + 3 år) Vidaregåande utdanning og eventuell fyrstegongsteneste, folkehøgskule, høgare utdanning
3033 Tres - Plan og infrastruktur (Sumarkurs + 3 år) Vidaregåande utdanning og eventuell fyrstegongsteneste, folkehøgskule, høgare utdanning
2905 Veiledning Godkjent bachelorutdanning og relevant arbeidspraksis etter fullført utdanning.
3103 Y-vei - Byggdesign Vidaregåande utdanning og eventuell fyrstegongsteneste, folkehøgskule
3106 Y-vei - Elkraftteknikk Vidaregåande utdanning og eventuell fyrstegongsteneste, folkehøgskule
3188 Y-vei - Gass- og energiteknologi Vidaregåande utdanning og eventuell fyrstegongsteneste, folkehøgskule
3190 Y-vei - Informatikk og automatisering Vidaregåande utdanning og eventuell fyrstegongsteneste, folkehøgskule
3112 Y-vei - Maskinteknisk design Vidaregåande utdanning og eventuell fyrstegongsteneste, folkehøgskule
3133 Y-vei - Plan og infrastruktur Vidaregåande utdanning og eventuell fyrstegongsteneste, folkehøgskule

 

Ansvarlig for nettsiden Trond Kvasjord - 17.03.2015