Kva slags dokumentasjon skal du laste opp?

Oversikt over kva slags dokumentasjon du må laste opp om du har søkt eit studium på Søknadsweb. Vi kan komme til å etterlyse meir.

  • Ikkje last opp utdanning tatt på Høgskulen i Telemark etter 1995.
  • Ikkje last opp dokumentasjon vi ikkje ber om.
  • Ikkje last opp dokumentasjon som du allereie ser ligg på Søknadsweb.
  • All anna dokumentasjon vi ber om du laste opp.

Tips! Trykk ctrl F for å søke fram til det/dei studia du har søkt opptak til.

Kode Studium Last opp
9912 2. år bachelor i friluftsliv, kultur og naturveiledning Høgare utdanning
9405 2. år bachelor i idrettsvitskap fordjupn. i fysisk aktivitet og helse Høgare utdanning
9404 2. år bachelor i idrettsvitskap, fordjupning i idrettsadministrasjon Høgare utdanning
9410 2. år bachelor i idrettsvitskap, fordjupning i trenarrollen Høgare utdanning
8504 2. år i bachelor i historiske fag Høgare utdanning
8523 2. år i bachelor i litteratur og språk med fordjupning i engelsk Høgare utdanning
8100 2. år i bachelor i litteratur og språk med fordjupning i norsk Høgare utdanning
2853 2. året bachelor i spesialpedagogikk Høgare utdanning
6923 3. år i bachelor i innovasjon og entreprenørskap Høgare utdanning
6116 3. år i bachelor i internasjonal markedsføring Høgare utdanning
6113 3. år i bachelor i turisme og leiing Høgare utdanning
1000 Aktiv omsorg Generell studiekompetanse eller realkompetanse
2135 Arbeidsplassbasert barnehagelærarutdanning (ABLU), Notodden Sjå krav her
2136 Arbeidsplassbasert barnehagelærarutdanning (ABLU), Lister-regionen Sjå krav her
7000 Barnevern i eit minoritetssperspektiv Høgare utdanning og relevant praksis
2309 Design, redesign og saum av klede, Rauland Sjå viktig info
4959 Digital bildeskaping og visuell kommunikasjon, Notodden Vidaregåande utdanning og eventuell fyrstegongsteneste, folkehøgskule, høgare utdanning
1942 Energy and Environmental Techn, master, Porsgrunn Høgare utdanning
2303 Engelsk 1, trinn 1-7, Porsgrunn Dokumentasjon på starta eller avslutta lærarutdanning
2407 Engelsk 1, trinn 5-10, Porsgrunn Dokumentasjon på starta eller avslutta lærarutdanning
2415 Engelsk 2, trinn 1-7, Porsgrunn Dokumentasjon på Engelsk 1 (30 stp) eller tilsvarande
2422 Engelsk 2, trinn 5-10, nett Dokumentasjon på Engelsk 1 (30 stp) eller tilsvarande
2408 Engelsk 2, trinn 5-10, Porsgrunn Dokumentasjon på Engelsk 1 eller tilsvarande
8517 Ex.phil og ex.fac, Bø Sjå viktig info
2140 Faglærar i kroppsøving/idrettsfag, 2. året, Notodden Høgare utdanning
7981 Fleirkulturelt forebyggande arbeid m/barn og unge, master, Porsgrunn Høgare utdanning og relevant praksis tatt etter bachelor
4990 Folkekunst - tre - metall - tekstil 2, Rauland Dokumentasjon på fullført årsstudium i folkekunst eller tilsvarande
4991 Folkemusikk 2, påbygging, Rauland Dokumentasjon på fullført årsstudium i folkemusikk eller tilsvarande
4841 Folkemusikk 3, påbygging, Rauland Dokumentasjon på fullført Folkemusikk 2 eller tilsvarande
3010 Forkurs (BERRE matte og fysikk - eit heilt år, deltid) Vidaregåande utdanning og eventuell fyrstegongsteneste, folkehøgskule, høgare utdanning
3000 Forkurs for ingeniørutdanning Eventuell vidaregåande utdanning, praksis, fyrstegongsteneste, folkehøgskule, høgare utdanning
4747 Formgjeving, kunst og handverk, master, nettbasert Høgare utdanning og relevant praksis tatt etter bachelor
4969 Formgjeving, kunst og handverk, master, Notodden Høgare utdanning og relevant praksis tatt etter bachelor
6114 Geografiske informasjonssystemer, påbygging, Bø Høgare utdanning
2306 IKT i læring 1, nett Sjå viktig info
7001 Klinisk geriatrisk kompetanse Høgare utdanning og minst to års relevant arbeidspraksis etter avslutta utdanning
4939 Kreativ maskinstrikking 1, Rauland Sjå viktig info
4843 Kreativ maskinstrikking 2, Rauland Dokumentasjon på fullført Kreativ maskinstrikk 1 eller tilsvarende
9409 Kroppsøving, idrett og friluftsliv, master, Bø Høgare utdanning og relevant praksis tatt etter bachelor
8303 Kultur og ledelse, Bø Sjå viktig info
8934 Kulturstudiar, master, Bø Høgare utdanning
2304 Kunst og handverk 1, trinn 1-7, nettbasert Dokumentasjon på starta eller avslutta lærarutdanning
2307 Kunst og handverk 1, trinn 1-7, Notodden Dokumentasjon på starta eller avslutta lærarutdanning
2405 Kunst og handverk 1, trinn 5-10, nett Dokumentasjon på starta eller avslutta lærarutdanning
2308 Kunst og handverk 2, trinn 1-7 nett Dokumentasjon på 30stp formingsfag
2406 Kunst og handverk 2, trinn 5-10, nett Dokumentasjon på 30stp formingsfag
8927 Kuratorarbeid - utstilling og formidling, Bø Dokumentasjon på minst 10 studiepoeng i kunstfag
4964 Leire - kunst og design 2, Notodden Minst eit års formingsfag på høgskulenivå
2906 Master i Pedagogikk med vekt på didaktikk og ledelse, Notodden Høgare utdanning og relevant praksis tatt etter bachelor/lærarutdanning
5922 Masterstudium i akvatisk økologi (samarbeid med UiA) Høgare utdanning og relevant praksis tatt etter bachelor
2409 Matematikk 1, trinn 5-10, Porsgrunn Dokumentasjon på starta eller avslutta lærarutdanning
2411 Matematikk 2, trinn 5-10, Porsgrunn Dokumentasjon på Matematikk 1 (30 stp) eller tilsvarande
2301 Musikk 1, trinn 1-7, Notodden Dokumentasjon på starta eller avslutta lærarutdanning
2425 Naturfag 1, trinn 1-7, nett Dokumentasjon på starta eller avslutta lærarutdanning
5918 Natur-, helse- og miljøvern, master, Bø Høgare utdanning
2424 Norsk 2, trinn 5-10, nett Dokumentasjon på Norsk 1 (30 stp) eller tilsvarande
2881 Praktisk pedagogisk utdanning, deltid, Notodden Høgare utdanning
2998 Praktisk pedagogisk utdanning, heiltid, Notodden Høgare utdanning
1940 Process Technology, master, Porsgrunn Høgare utdanning
7982 Psykisk helsearbeid, vidareutdanning, Porsgrunn Høgare utdanning og relevant praksis tatt etter bachelor
6103 Revisjon, påbygging, Bø Høgare utdanning
2418 Samfunnsfag 1, trinn 1-7, nett Dokumentasjon på starta eller avslutta lærarutdanning
2419 Samfunnsfag 2, trinn 5-10, nett Dokumentasjon på starta eller avslutta lærarutdanning
2402 Samfunnsfag 2, trinn 5-10, Porsgrunn Dokumentasjon på starta eller avsluttet lærarutdanning
2862 Småbarnspedagogikk for andre enn barnehagelærarar, 30 stp, Notodden Høgare utdanning og relevant praksis.
1019 Spesialpedagogikk - utfordrande adferd Høgare utdanning
2961 Spesialpedagogikk, vidareutdanning (SPES305+307/Notodden) Høgare utdanning
2887 Spesialpedagogikk, vidareutdanning (SPES305+307/Porsgrunn) Høgare utdanning
2963 Spesialpedagogikk, vidareutdanning (SPES306+308/Notodden) Høgare utdanning
2964 Spesialpedagogikk, vidareutdanning (SPES309+311/Notodden) Høgare utdanning
1941 Systems and Control Engineering, master, Porsgrunn Høgare utdanning
4965 Teikning og bildekommunikasjon, Notodden Minst eit års formingsfag på høgskulenivå
4921 Tradisjonskunst, master, Rauland Høgare utdanning og relevant praksis tatt etter bachelor
3003 Tres - Byggdesign (Sommerkurs + 3 år) Vidaregåande utdanning og eventuell fyrstegongsteneste, folkehøgskule, høgare utdanning
3006 Tres - Elkraftteknikk (Sommerkurs + 3 år) Vidaregåande utdanning og eventuell fyrstegongsteneste, folkehøgskule, høgare utdanning
3688 Tres - Gass og energiteknologi (Sommerkurs + 3 år) Vidaregåande utdanning og eventuell fyrstegongsteneste, folkehøgskule
3090 Tres - Informatikk og automatisering (Sommerkurs + 3 år) Vidaregåande utdanning og eventuell fyrstegongsteneste, folkehøgskule, høgare utdanning
3012 Tres - Maskinteknisk design (Sommerkurs + 3 år) Vidaregåande utdanning og eventuell fyrstegongsteneste, folkehøgskule, høgare utdanning
3033 Tres - Plan og infrastruktur (Sommerkurs + 3 år) Vidaregåande utdanning og eventuell fyrstegongsteneste, folkehøgskule, høgare utdanning
3103 Y-vei - Byggdesign Vidaregåande utdanning, fagbrev og eventuell fyrstegongsteneste, folkehøgskule
3106 Y-vei - Elkraftteknikk Vidaregåande utdanning, fagbrev og eventuell fyrstegongsteneste, folkehøgskule
3188 Y-vei - Gass- og engergiteknologi Vidaregåande utdanning, fagbrev og eventuell fyrstegongsteneste, folkehøgskule
3190 Y-vei - Informatikk og automatisering Vidaregåande utdanning, fagbrev og eventuell fyrstegongsteneste, folkehøgskule
3112 Y-vei - Maskinteknisk design Vidaregåande utdanning, fagbrev og eventuell fyrstegongsteneste, folkehøgskule
3133 Y-vei - Plan og infrastruktur Vidaregåande utdanning, fagbrev og eventuell fyrstegongsteneste, folkehøgskule

Ansvarlig for nettsiden Trond Kvasjord, sist oppdatert av Jorunn Eriksen Becker - 16.10.2014