Hva slags dokumentasjon skal lastes opp?

Oversikt over hva slags dokumentasjon du må laste opp hvis du har søkt et studium på Søknadsweb. Vi kan komme til å etterlyse mer.

  • Ikke last opp utdanning tatt på Høgskolen i Telemark etter 1995.
  • Ikke last opp dokumentasjon vi ikke ber om.
  • Ikke laste opp dokumentasjon som du allerede ser ligger på Søknadsweb.
  • All annen dokumentasjon vi ber om du laste opp.

Tips! Trykk ctrl F for å søke frem til det/de studiene du har søkt opptak til.

Kode Studium Last opp
9912 2. år bachelor i friluftsliv, kultur og naturveiledning Høyere utdanning
9405 2. år bachelor i idrettsvitenskap fordypn. i fysisk aktivitet og helse Høyere utdanning
9404 2. år bachelor i idrettsvitenskap, fordypning i idrettsadministrasjon Høyere utdanning
9410 2. år bachelor i idrettsvitenskap, fordypning i trenerrollen Høyere utdanning
8504 2. år i bachelor i historiske fag Høyere utdanning
8523 2. år i bachelor i litteratur og språk med fordypning i engelsk Høyere utdanning
8100 2. år i bachelor i litteratur og språk med fordypning i norsk Høyere utdanning
2853 2. året Bachelor i Spesialpedagogikk Høyere utdanning
6923 3. år i bachelor i innovasjon og entreprenørskap Høyere utdanning
6116 3. år i bachelor i internasjonal markedsføring Høyere utdanning
6113 3. år i bachelor i turisme og ledelse Høyere utdanning
1000 Aktiv omsorg Generell studiekompetanse eller realkompetanse
2135 Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU), Notodden Se krav her
2136 Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU), Lister-regionen Se krav her
7000 Barnevern i et minoritetssperspektiv Høyere utdanning og relevant praksis
2309 Design, redesign og saum av klede, Rauland Se viktig info
4959 Digital bildeskapning og visuell kommunikasjon, Notodden Videregående utdanning og eventuell førstegangstjeneste, folkehøgskole, høyere utdanning
1942 Energy and Environmental Techn, master, Porsgrunn Høyere utdanning
2303 Engelsk 1, trinn 1-7, Porsgrunn Dokumentasjon på påbegynt eller avsluttet lærerutdanning
2407 Engelsk 1, trinn 5-10, Porsgrunn Dokumentasjon på påbegynt eller avsluttet lærerutdanning
2415 Engelsk 2, trinn 1-7, Porsgrunn Dokumentasjon på Engelsk 1 (30 stp) eller tilsvarende
2422 Engelsk 2, trinn 5-10, nett Dokumentasjon på Engelsk 1 (30 stp) eller tilsvarende
2408 Engelsk 2, trinn 5-10, Porsgrunn Dokumentasjon på Engelsk 1 eller tilsvarende
8517 Ex.phil og ex.fac, Bø Se viktig info
2140 Faglærer i kroppsøving/idrettsfag, 2. året, Notodden Høyere utdanning
7981 Flerkulturelt forebyggende arbeid m/barn og unge, master, Porsgrunn Høyere utdanning og relevant praksis tatt etter bachelor
4990 Folkekunst - tre - metall - tekstil 2, Rauland Dokumentasjon på fullført årsstudium i folkekunst eller tilsvarende
4991 Folkemusikk 2, påbygging, Rauland Dokumentasjon på fullført årsstudium i folkemusikk eller tilsvarende
4841 Folkemusikk 3, påbygging, Rauland Dokumentasjon på fullført Folkemusikk 2 eller tilsvarende
3010 Forkurs (KUN matte og fysikk - et helt år, deltid) Videregående utdanning og eventuell førstegangstjeneste, folkehøgskole, høyere utdanning
3000 Forkurs for ingeniørutdanning Eventuell videregående utdanning, praksis, førstegangstjeneste, folkehøgskole, høyere utdanning
4747 Formgiving, kunst og håndverk, master, nettbasert Høyere utdanning og relevant praksis tatt etter bachelor
4969 Formgiving, kunst og håndverk, master, Notodden Høyere utdanning og relevant praksis tatt etter bachelor
6114 Geografiske informasjonssystemer, påbygging, Bø Høyere utdanning
2306 IKT i læring 1, nett Se viktig info
7001 Klinisk geriatrisk kompetanse Høyere utdanning og minst to års relevant arbeidspraksis etter avsluttet utdanning
4939 Kreativ maskinstrikking 1, Rauland Se viktig info
4843 Kreativ maskinstrikking 2, Rauland Dokumentasjon på fullført Kreativ maskinstrikk 1 eller tilsvarende
9409 Kroppsøving, idrett og friluftsliv, master, Bø Høyere utdanning og relevant praksis tatt etter bachelor
8303 Kultur og ledelse, Bø Se viktig info
8934 Kulturstudier, master, Bø Høyere utdanning
2304 Kunst og håndverk 1, trinn 1-7, nettbasert Dokumentasjon på påbegynt eller avsluttet lærerutdanning
2307 Kunst og håndverk 1, trinn 1-7, Notodden Dokumentasjon på påbegynt eller avsluttet lærerutdanning
2405 Kunst og håndverk 1, trinn 5-10, nett Dokumentasjon på påbegynt eller avsluttet lærerutdanning
2308 Kunst og håndverk 2, trinn 1-7 nett Dokumentasjon på 30stp formingsfag
2406 Kunst og håndverk 2, trinn 5-10, nett Dokumentasjon på 30stp formingsfag
8927 Kuratorarbeid - utstilling og formidling, Bø Dokumentasjon på minst 10 studiepoeng i kunstfag
4964 Leire - kunst og design 2, Notodden Minst ett års formingsfag på høgskolenivå
2906 Master i Pedagogikk med vekt på didaktikk og ledelse, Notodden Høyere utdanning og relevant praksis tatt etter bachelor/lærerutdanning
5922 Masterstudium i akvatisk økologi (samarbeid med UiA) Høyere utdanning og relevant praksis tatt etter bachelor
2409 Matematikk 1, trinn 5-10, Porsgrunn Dokumentasjon på påbegynt eller avsluttet lærerutdanning
2411 Matematikk 2, trinn 5-10, Porsgrunn Dokumentasjon på Matematikk 1 (30 stp) eller tilsvarende
2301 Musikk 1, trinn 1-7, Notodden Dokumentasjon på påbegynt eller avsluttet lærerutdanning
2425 Naturfag 1, trinn 1-7, nett Dokumentasjon på påbegynt eller avsluttet lærerutdanning
5918 Natur-, helse- og miljøvern, master, Bø Høyere utdanning
2424 Norsk 2, trinn 5-10, nett Dokumentasjon på Norsk 1 (30 stp) eller tilsvarende
2881 Praktisk pedagogisk utdanning, deltid, Notodden Høyere utdanning
2998 Praktisk pedagogisk utdanning, heltid, Notodden Høyere utdanning
1940 Process Technology, master, Porsgrunn Høyere utdanning
7982 Psykisk helsearbeid, videreutdanning, Porsgrunn Høyere utdanning og relevant praksis tatt etter bachelor
6103 Revisjon, påbygging, Bø Høyere utdanning
2418 Samfunnsfag 1, trinn 1-7, nett Dokumentasjon på påbegynt eller avsluttet lærerutdanning
2419 Samfunnsfag 2, trinn 5-10, nett Dokumentasjon på påbegynt eller avsluttet lærerutdanning
2402 Samfunnsfag 2, trinn 5-10, Porsgrunn Dokumentasjon på påbegynt eller avsluttet lærerutdanning
2862 Småbarnspedagogikk for andre enn barnehagelærere, 30 stp, Notodden Høyere utdanning og relevant praksis.
2961 Spesialpedagogikk, videreutdanning (SPES305+307/Notodden) Høyere utdanning
2887 Spesialpedagogikk, videreutdanning (SPES305+307/Porsgrunn) Høyere utdanning
2963 Spesialpedagogikk, videreutdanning (SPES306+308/Notodden) Høyere utdanning
2964 Spesialpedagogikk, videreutdanning (SPES309+311/Notodden) Høyere utdanning
1941 Systems and Control Engineering, master, Porsgrunn Høyere utdanning
4965 Tegning og bildekommunikasjon, Notodden Minst ett års formingsfag på høgskolenivå
4921 Tradisjonskunst, master, Rauland Høyere utdanning og relevant praksis tatt etter bachelor
3003 Tres - Byggdesign (Sommerkurs + 3 år) Videregående utdanning og eventuell førstegangstjeneste folkehøgskole, høyere utdanning
3006 Tres - Elkraftteknikk (Sommerkurs + 3 år) Videregående utdanning og eventuell førstegangstjeneste, folkehøgskole, høyere utdanning
3688 Tres - Gass og energiteknologi (Sommerkurs + 3 år) Videregående utdanning og eventuell førstegangstjeneste, folkehøgskole
3090 Tres - Informatikk og automatisering (Sommerkurs + 3 år) Videregående utdanning og eventuell førstegangstjeneste, folkehøgskole, høyere utdanning
3012 Tres - Maskinteknisk design (Sommerkurs + 3 år) Videregående utdanning og eventuell førstegangstjeneste, folkehøgskole, høyere utdanning
3033 Tres - Plan og infrastruktur (Sommerkurs + 3 år) Videregående utdanning og eventuell førstegangstjeneste, folkehøgskole, høyere utdanning
3103 Y-vei - Byggdesign Videregående utdanning, fagbrev og eventuell førstegangstjeneste, folkehøgskole
3106 Y-vei - Elkraftteknikk Videregående utdanning, fagbrev og eventuell førstegangstjeneste, folkehøgskole
3188 Y-vei - Gass- og engergiteknologi Videregående utdanning, fagbrev og eventuell førstegangstjeneste, folkehøgskole
3190 Y-vei - Informatikk og automatisering Videregående utdanning, fagbrev og eventuell førstegangstjeneste, folkehøgskole
3112 Y-vei - Maskinteknisk design Videregående utdanning, fagbrev og eventuell førstegangstjeneste, folkehøgskole
3133 Y-vei - Plan og infrastruktur Videregående utdanning, fagbrev og eventuell førstegangstjeneste, folkehøgskole

Ansvarlig for nettsiden Trond Kvasjord - 06.06.2014