Forkurs til ingeniørutdanning

søk her
Forkurset er et tilbud til deg som mangler nødvendig teori fra videregående skole for å kunne søke ingeniørutdanning.
ikon zoom

Forkurset er et ettårig studieløp, det gir deg ikke generell studiekompetanse, men er et alternativ for å kvalifisere seg til ingeniørutdanning. Alle emnene er tilpasset opptakskravene til bachelorutdanning i ingeniørfag, og man får den nødvendige spesialiseringen i matematikk og fysikk. Du trenger ikke velge linje når du søker opptak til Forkurs, det gjøres først ved søknad om opptak til ingeniørutdanning.

Studiet består av følgende emner:

  • Matematikk
  • Fysikk
  • Norsk
  • Engelsk
  • Teknologi og samfunn

Emnene tar sikte på å gi deg et godt grunnlag for videre ingeniørstudier. Skoleåret krever høy arbeidsinnsats og god motivasjon for å kunne gjennomføres.

Bestått eksamen på Forkurset gir rett til å konkurrere innenfor Forkurskvoten. For å komme inn på denne kvoten må du ta fullt forkurs, altså alle emner. Det er mulig å ta kun enkelte av emnene som undervises på Forkurset, men da kommer man ikke i forkurskvoten.

Ved fullt Forkurs er det undervisning 33 timer pr uke. Ved å velge kun matematikk og fysikk, er det undervisning 17 timer pr uke. Forkurset gir fullt lån og stipend i Statens Lånekasse, men dersom du ikke tar alle emner vil lån og stipend bli redusert.

Har du generell studiekompetanse (GSK) fra tidligere, kan du velge å ta kun fysikk- og matematikkfagene på Forkurs.

Arbeids- og læringsformer:

Undervisningen i realfag er en kombinasjon av forelesninger og øvinger i mindre grupper. I de øvrige emnene er det hovedsakelig klasseromsundervisning med obligatorisk oppmøte. Emnene går over to semestre. Det blir gitt karakterer i alle emner basert på prøver, innleveringer, labrapporter og sluttprøver.

Forkurs har lokalt opptak - du søker altså direkte til høgskolen.

Poenggrenser ved opptak

 
Hva kan du bruke dette studiet til

Du blir kvalifisert for ingeniørutdanning og maritim høgskoleutdanning i Norge.

 

Publisert av Anne Marie Hagen Blichfeldt - 03.01.2014