Pensum for Sosialpedagogisk arbeid og bruk av aktiviteter

Emnekode:  070-E4
Emneansvarlig(e): Erik Sørensen
Ca. antall studenter:  50
Pensum: Vår 2011/2012

Pensumlista er godkjent av emneansvarlig. Opplysningene er kvalitetssikret av biblioteket.


Klikk på bokens tittel for å se om den kan lånes på biblioteket.

Obligatorisk litteratur

Eide, S. B. og Skorstad, B. (2008) Etikk : til refleksjon og handling i sosialt arbeid. 2. utg., Oslo, Gyldendal Akademiske
ISBN 978-82-05-38591-7
Antall pensumsider:  117

Kap. 2 - 7


Gjertsen, Per-Åge (red.) (2007) Forebyggende barnevern., Bergen, Fagbokforlaget
ISBN 978-82-450-0401-4
Antall pensumsider:  25

I kompendium


Gjertsen, Per-Åge (2010) Sosialpedagogikk: forståelse handling og refleksjon., Bergen, Fagbokforlaget
ISBN 978-82-450-1011-4
Antall pensumsider:  202

Kap. 2, 3, 5 ,7, 8, 9 og 10


Illeris, Knud (1995) Prosjektarbeid som arbeidsform., Tromsø, Unicom
Antall pensumsider:  5

I kompendium


Kinge, Emilie (2006) Barnesamtaler., Oslo, Gyldendal Akademiske forlag
ISBN 978-82-05-36116-4
Antall pensumsider:  143

Kap. 2-3


Kvaran, Inge (1996) Miljøterapi., Oslo, Høyskoleforlaget
Antall pensumsider:  6

Kap. 9

I kompendium


Larsen, Erik (2004) Miljøterapi med barn og unge., Oslo, Universitetsforlaget
ISBN 978-82-15-00510-2
Antall pensumsider:  70

Kap. 1,2 og 4


Sãfvenbom, Reidar (red) (2005) Fritid og aktiviteter i moderne oppvekst., Oslo, Universitetsforlaget
ISBN 978-82-15-00609-3
Antall pensumsider:  97

Kap. 1 - 6


Seim, S. og Slettebø, T. (2007) Brukermedvirkning i barnevernet., Oslo, Universitetsforlaget
Antall pensumsider:  20

Kap. 3


Skytte, Marianne (2008) Etniske minoritetsfamilier og sosialt arbeid., Oslo, Gyldendal Akademiske
ISBN 978-82-05-38368-5
Antall pensumsider:  120

Kap. 1 - 4


Aktuelle lover.. Tilgjengelig fra www.lovdata.no

Opplæringslova

Lov om barnehager

Lov om barn og foreldre

Utlendingsloven

Aktuelle lover i norsk flyktning- innvandring- og asylpolitikk

FNs menneskerettighetsdeklarasjon

Barnekonvensjonen

Publisert av Anne Magnussen Kongshaug - 21.02.2012