Brannvern

Melding om brann 110
Andre meldinger til brannvesenet 35 59 34 00

Brannalarmen er en kraftig, pulserende ringelyd

Samlingsplass ved brannlarm
ikon zoom

Ved alarm evakueres bygget omgående. Felles oppsamlingsplass er i området ved personalparkeringa (mot kirken). Personale i gul vest kan gi veiledning.

Brannvernorganisering ved HiT – studiested Bø

Dersom det er noe som ikke fungerer eller det er forhold som du mener bør endres, kontakt:

Brannvernleder: Svein Gunnar Kåsa
Tel. 35952514 Mob. 97621327

Brukerkoordinator: Steffen E. Opheim
Tel. 35952516 Mob. 90831660

Ansvarlig for nettsiden  Kristin Ødegård Vestgarden, sist oppdatert av Kristin Ødegård Vestgarden - 03.02.2014