Medieavdelinga

Ola Lagarhus
ikon zoom

Ola Lagarhus

Medieavdelinga har ansvaret for AV-utstyr i undervisningssrom og utstyr som blir lånt ut til den enkelte student eller tilsette. Unnatak er PC/datautstyr som er IT-avdelinga sitt ansvarsområde. Delar av dette utstyret er montert i låsbart rack. Biblioteket og medieavdelingen låner ut nøklar basert på visse retningslinjer om opplæring.

Oversikt over undervisningsrom og utstyr finn du her.

I eit grupperom i biblioteket er det eit stativ med TV, video og DVD-spiller.

Medieavdelinga har fleire spesialrom for undervisning, forskning og prosjekt-relatert arbeid:

  • Videostudio har analogt og digitalt pc basert redigeringsutstyr. Separat pc for innlasting av bilete frå digitalt kamera, lysbildescanner, redigering av lyd og CD brennar. Studioet har også DVD-brenner for overføring av video til disc
  • Mørkerom for framkalling av svart/kvit bilete
  • Lydstudio for opptak og redigering

Lån av utstyr frå mediekontoret:
For å få tilgang til digitalt videokamera og digitalt redigeringsutstyr er det krav om opplæring eller dokumentert kunnskap om bruk av slikt utstyr.
Medieavdelinga er ein del av drifttenesta og har ein fellesfunksjon for alle studentar og tilsette på studiestad Bø.

Medieingeniør: Ola Lagarhus

Tlf: 35 95 25 22

Ansvarlig for nettsiden Kristin Ødegård Vestgarden - 10.01.2014