Utleie av lokaler

Utleie av rom ved studiested Bø

     
Rom Antall plasser Pris pr time Pris pr dag
6-103 Vinje auditorium 208 600 3000
5-115 -- 5-118 auditorium 98 240 1440
Små seminarrom seminarrom 18-34 120 720
Store seminarrom seminarrom 55-60 200 1200
3-305 møterom 40 180 1080
1-112 møterom 22 140 840
1-113 møterom 15 120 720
4-311A auditorium 67 200 1200
Personalkantine   100 250 1500
             

Bestilling av rom

Henvendelser om leie av rom rettes til ekspedisjon-bo@hit.no tel 35952511.

Teknisk assistanse og utstyr

Dersom det er behov for ekstra tilrettelegging må det avtales på forhånd. Personaltimer vil bli fakturert i tillegg til lokalleie. Ekstra assistanse avtales med Ola Lagarhus, 99041472 eller ola.lagarhus@hit.no

Internett

Skal høgskolens trådløse nettverk benyttes, må en ha et engangspassord. Dette avtales i forkant med Ola Lagarhus.

Bevertning

Ønskes det bevertning i forbindelse med arrangementet avtales dette direkte med SiTel sin kafeleder, 35952550 eller kjersti.rokne@hit.no

Parkering

Til tider er det vanskelig å finne parkeringsplass på høgskolens område, men det er stort sett ledig plasser ved Bø hotell og Gullbring kulturanlegg.

1.8.2012

Driftstjenesten

Ansvarlig for nettsiden Kristin.O.Vestgarden@hit.no, sist oppdatert av Kristin Ødegård Vestgarden - 28.03.2014