Logo Høgskolen i Telemark

Tips til oppgaveskriving

Praktiske tips om studieteknikk, å finne og bruke informasjon, skriveteknikk og referansestiler
finner du i webveiledninger som VIKO, Søk og Skriv og Kildebruk og litteratursøk.

Tips til oppgaveskriving

.

Søke

Skrive og referere

Søkehjelp Sitering
   
Finn faglitteratur Referansestiler
Riktig kildebruk Endnote
  Opphavsrett
  Plagiering
   
   
   
   

Ansvarlig for nettsiden Patricia Flor, sist oppdatert av Arild Skalmeraas - 17.03.2014Skrevet ut fra: http://www.hit.no/HiT/Biblioteket/Oppgaveskriving-tips