Logo Høgskolen i Telemark

TEORA - brukslisens

 

Publiseringer i TEORA reguleres av Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven), og medfører ingen begrensninger i opphavsmannens enerett til å råde over sitt åndsverk.

Opphavsmannen beholder all opphavsrett til materialet i TEORA, men gir brukerne tillatelse til bl.a. å kopiere og sitere fra verket samt videreformidle det til andre. En forutsetning er at navn på utgiver og opphavsmann angis.

Kommersiell bruk av verket er ikke tillatt uten etter skriftlig avtale med opphavsmannen. Med kommersiell bruk forstås her de tilfeller der tredjepart ønsker kommersiell utnyttelse av materialet. Det må ikke foretas endringer i verket.

 

Ansvarlig for nettsiden Arild Skalmeraas - 27.10.2010



Skrevet ut fra: http://www.hit.no/HiT/Forskning/Publisere/TEORA/TEORA-brukslisens