Logo Høgskolen i Telemark

HiT og UiA arranger Forsker grand prix

Forsker grand prix er en konkurranse i kunnskapsformidling der ti doktorgradsstudenter får fire minutter hver til å presentere sin forskning. 20. september arrangerer HiT og Universitetet i Agder Forsker grand prix Sør ved studiested Grimstad.

Ti mennesker samlet på en scene
ikon zoom

20. september blir det Forsker grand prix i regi av HiT og UiA. Dette bildet er fra den første norske Forsker grand prix finalen i Bergen i 2010. Foto: Forskningsdagene/Sidsel Flock Bachmann.

- Forsker grand prix er et spennende konsept som vil bidra til å sette fokus på den forskningen som gjøres ved HiT og UiA. Kandidatene får fire minutter på å formidle forskningen på en kreativ og lettfattelig måte. Dette er en fin anledning til å alminneliggjøre forskningen og nå ut til et større publikum, sier HiTs viserektor for forskning, Pål Augestad.

Suksess-konsept
Forsker grand prix som har blitt et svært populært arrangement etter at konseptet ble innfør i Norge i 2010. Til nå har kun landets universiteter arrangert Forsker grand prix. HiT blir dermed den første høgskolen som er arrangør av Forsker grand prix. Til høsten planlegges det Forsker grand prix - arrangement i Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Oslo og Agder/Telemark.

En til to kandidater (vinneren) fra hver regional finale skal delta på den nasjonale finalen i Tromsø lørdag 29. september.

Kandidatene
Nå starter jakten på aktuelle doktorgradsstudenter fra Telemark og der vil HiTs mange doktorgradsstudenter utgjøre en viktig gruppe. I løpet av oppkjøringen foran konkurransen får kandidatene hjelp både med scenefremførelsen og innholdet i presentasjonen. En coach hentes inn for å hjelpe kandidatene, både i fellessamlinger og individuell coaching.

ikon zoom

Viserektor for forskning Pål Augestad håper at kandidater fra HiT melder seg på Forsker grand prix.

- Dette vil bli en dannelsesreise for kandidaten som deltar. I Forsker Grand Prix satser man på kandidatene så de skal få en god opplevelse og de vil få mye hjelp underveis. Kolleger og ledere får gjerne oppfordre kandidater til å melde seg på, tipser Augestad.

Frem til 23. mars kan kandidater melde seg på til Forsker Grand Prix gjennom et enkelt påmeldingsskjema.

En jury bestående av viserektor for forskning og en ansatt fra FoU-seksjonen og en fra informasjonstjenesten. De vil stå for utplukkingen av kandidater som skal delta i Forsker grand prix Sør.

Dansk idé
Forsker grand prix arrangeres etter en idé av Bent Nørgaard og Center for Kunst og Vitenskap ved Syd Dansk Universitet. Norges Forskningsråd har innført konseptet til Norge, og er dermed eier av konseptet. De inngår i Forskingsdagene som arrangeres hvert år i september.

Ansvarlig for nettsiden Ingvild Gjone Sildnes - 08.03.2012Skrevet ut fra: http://www.hit.no/HiT/Om-HiT/Nyhetsarkiv/2012/HiT-og-UiA-arranger-Forsker-grand-prix