Logo Høgskolen i Telemark

Offentlig journal for HiT

Høgskolens offentlige journal inneholder offentlig opplysninger om saksdokumenter som er sendt til eller fra HiT, samt intern korrespondanse.
Tekst som inneholder opplysninger om personlige forhold eller annen taushetsbelagt informasjon er skjermet.
Rapporten ligger på nettsiden i ca 2 måneder.

Henvendelser om innsyn bes rettet til adressen: arkiv@hit.no eller til telefon: 35575025 / 35575030 / 35575081.

Offentlig journal for 2014 (siste 2 måneder)

   
31.3.2014 - 6.4.2014
24.3.2014 - 30.3.2014
17.3.2014 - 23.3.2014
10.3.2014 - 16.3.2014
3.3.2014 - 9.3.2014
24.2.2014 - 2.3.2014
17.2.2014.-.23.2.2014
10.2.2014 - 16.2.2014
.3.2.2014 - 9.2.2014
27.1.2014 - 2.2.2014

Ansvarlig for nettsiden Jorunn Pedersen - 07.04.2014Skrevet ut fra: http://www.hit.no/HiT/Om-HiT/Offentlig-journal-for-HiT