Logo Høgskolen i Telemark

Helse, miljø- og sikkerhet

Nettsiden inneholder helse- miljø- og sikkerhet informasjon for studenter og ansatte.
Dette omfatter internkontrollsystem for teknologiske fag. og informasjon om ECO online, skolens elektroniske stoffkartotek.

Ansvarlig for nettsiden Per Morten Hansen - 16.05.2013Skrevet ut fra: http://www.hit.no/HiT/Student/HMS-for-studenter-og-ansatte