Logo Høgskolen i Telemark

Hjelp - Kontaktpersoner Fronter

- "Oppgi studentnummer", så sparer vi tid og du får svar raskere!

Student, har du mistet rom i Fronter?
Sjekk studentstatus, undervisnings- og vurderingsmeldinger i StudentWeb. Alle studenter som ikke betaler semesteravgiften innen fristene (10 sept. og 1 feb.) får studieretten inndratt og alle påmeldinger blir automatisk slettet. Betaler du i ettertid må du selv ta kontakt og be om å bli meldt opp igjen. Kan du fremvise en kvittering går prosessen fortere.

Fakultet/Enhet e-post telefon
Allmennvitenskapelige fag (AF, Gateway College) Ralph.Stalberg@hit.no 3595 2772
Estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL) Kristian.J.Ludvigsen@hit.no 3502 6316
Helse- og sosialfag (HS) Ellen.C.Trane@hit.no,
Harald.Nikman@hit.no
3557 5403 ,
3557 5415
Teknologiske fag (TF) Olav.Dehli@hit.no 3557 5182
Fellesadministrasjonen (FA) Hans.J.Berntsen@hit.no 3557 5021

En henvendelse kan også sendes til fronter.hjelp@hit.no

Ansvarlig for nettsiden Ralph Ingemar Stålberg - 05.03.2014Skrevet ut fra: http://www.hit.no/HiT/Student/IT-tjenester/Fronter/Hjelp-Kontaktpersoner